ชื่อ - นามสกุล :นางสาวยมมณา บุญมา
ตำแหน่ง :ครู ชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานบุคคล
ที่อยู่ :
Telephone :0863371188
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานบุคคล
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้ากลุ่มงานบริหารบุคลากร