ชื่อ - นามสกุล :นางบัวหงา บุญปลูก
ตำแหน่ง :ครู ชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป
ที่อยู่ :
Telephone :0817183841
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานทั่วไป
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป