ชื่อ - นามสกุล :นางสาวทักษพร แก้วอุดร
ตำแหน่ง :ครู
หน้าที่หลัก :บริหารงานวิชาการ
ที่อยู่ :
Telephone :0973358163
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานวิชาการ
หน้าที่ในกลุ่ม :