ชื่อ - นามสกุล :นางมาลัยวรรณ สงคราม
ตำแหน่ง :ครู ชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :เจ้าหน้าที่พัสดุโรงเรียน
ที่อยู่ :
Telephone :0823782063
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
หน้าที่ในกลุ่ม : เจ้าหน้าที่พัสดุ