[ 123456 ]
ชื่อ-นามสกุล : 
654123 321654
ชื่อเล่น : 
p
วัน/เดือน/ปีเกิด : 
2/9/2508
อายุ : 
47
เพศ : 
ชาย
E-mail : 
somsakth6845@gmail.com  
ที่อยู่ : 
อำเภอ : 
จังหวัด : 
ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ : 
เบอร์โทรศัพท์ : 
สถานที่ทำงาน : 
ครู/อาจารย์
การศึกษา : 
ปริญญาโท